Usługi sprzętem mechanicznym

„INTEXPOL-Bis” świadczy usługi w zakresie:

  • Wykonywania robót ziemnych – wykopy, korytowanie, wymiana gruntu, plantowanie i niwelacja terenu, skarpowanie,
  • Wynajem sprzętu mechanicznego do robót ziemnych (minikoparki,
    koparki) oraz transport materiałów sypkich, (m.in. piasek, ziemia,
    kruszywa, gruz).

Powyższe usługi świadczymy na terenie powiatu i miasta Częstochowa.