Sprzedaż i produkcja

W zakresie sprzedaży i produkcji firma „INTEXPOL-Bis” oferuje:

  • Dystrybucję produktów „Danfoss” z grupy komponentów przeznaczonych dla instalacji ogrzewania i ciepłownictwa,
  • Produkcja i sprzedaż prefabrykowanych instalacji i urządzeń sanitarnych, przemysłowych
    i technologicznych (m.in. układów dozowania, zestawów wielopompowych, węzłów ciepłowniczych, urządzeń stacji uzdatniania wody) według własnych oraz dostarczonych rozwiązań projektowo – technicznych,
  • Produkcja i sprzedaż konstrukcji wsporczych instalacji i urządzeń.