Specjalizacja firmy

„INTEXPOL-Bis” specjalizuje się w szczególności w projektowaniu
i wykonawstwie obiektów:

Energetyka cieplna

 • Przyłączy i sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych stalowych
  i tworzywowych (nisko- i wysokoparametrowe) oraz w technologii kanałowej tradycyjnej,
 • Węzłów ciepłowniczych indywidualnych i grupowych, jedno
  i wielofunkcyjnych,
 • Kotłowni nisko i wysokoparametrowych,
 • Pompowni sekcyjnych c.o.,

Technologia wody i ścieków

 • Stacji uzdatniania wody,
 • Oczyszczalni ścieków,
 • Ujęć wody,
 • Pompowni wody i ścieków,
 • Zbiorników wody,
 • Układów dozowania w technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, 

oraz robót towarzyszących:

 • Prefabrykacja konstrukcji wsporczych instalacji i urządzeń,  
 • Prefabrykacja instalacji i urządzeń sanitarnych, przemysłowych
  i technologicznych (m.in. układów dozowania, zestawów wielopompowych, węzłów ciepłowniczych, kontenerowych stacji uzdatniania wody).