Obsługa i konserwacja instalacji

„INTEXPOL-Bis” świadczy usługi w zakresie:

  • Usuwania awarii sieci i przyłączy oraz instalacji wewnętrznych
    (umowy stałe gwarantujące podjęcie czynności 24h/dobę),
  • Bieżącej obsługi i konserwacji węzłów ciepłowniczych, kotłowni,
    zestawów pompowych, instalacji wewnętrznych w obiektach, 
  • Przeglądy okresowe lub doraźne instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych – techniczne oraz okresowe wymagane zgodnie z art. 62 ustawy „Prawo budowlane”.

Powyższe usługi świadczymy na terenie powiatu i miasta Częstochowa.